Onze Koninklijke Marine - F.G.A. Woudstra (1982)
ISBN 90 6013 915 1
Genre Oorlog
Onderwerp Marine
Uitgever De Alk
Publicatie Datum 1982
Medium Harde kaft
Verhaal
leder jaar tijdens de vlootdagen in Den Helder mag de Koninklijke Marine zich verheugen
in een grote belangstelling. Van heinde en verre komen tienduizenden burgers
toegestroomd om zelf eens een marineschip te bekijken, kennis te nemen van de wijze
waarop de modernste vloot die Nederland ooit heeft bezeten is samengesteld en wat de
taken zijn die voor de verschillende eenheden zijn weggelegd.
Vanwaar deze enorme belangstelling? Het is verheugend te merken dat nog steeds, anno
1982, de Koninklijke Marine een speciale plaats heeft in de harten van vele Nederlandersen
dat door een overgrote meerderheid van ons volk de krijgsmacht als een wezenlijk
instrument van de regering wordt gezien om daarmee een reële bijdrage te leveren aan de
verdediging van onze vrijheden die men in het Oosten zozeer moet ontberen. Reden
waarom de uitgever zich verplicht voelde de traditie voort te zetten om het Nederlandse
volk wederom de gelegenheid te geven thuis nog eens rustig te le:len, hoe het onze Koninklijke
Marine vergaat.
De schrijver wenst u een aangename kennismaking toe.
Persoonlijke Gegevens
Verzamel Status In verzameling
Index 150
Waardering 6
Gelezen? Ja
Koppelingen Amazon.com
Amazon.co.uk
Amazon.de
Amazon.fr
Amazon.ca
Product Gegevens
Aantal pagina's 207